сряда, май 29, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ДФЗ успокои фермерите че ще успеят да подадат заявленията си за подпомагане в срок

Сряда става приемен ден за земеделските производителиСряда става приемен ден за земеделските производители

Всички бенефициери, кандидати по интервенциите на Директните плащания за Кампания 2023, ще могат да подадат в срок заявленията си за подпомагане, съобщиха от ДФ „Земеделие“.

Вчера в „Държавен вестник“ беше публикувана Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Предстои завършване на процедурата по обществено обсъждане на наредбата уреждаща приема на заявления на фермерите , като срокът за внасяне на предложения и коментари, обявен от Министерство на земеделието, е до 22 март 2023 г. След отразяване на постъпилите становища и предложения, Наредбата ще бъде публикувана в „Държавен вестник“. Приемът на заявления за Кампания 2023 ще бъде възможен след нейното обнародване.