петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ДФЗ все още не може да изчисти забавени и затлачени проекти от 2018 година насам

Повечето от тях са с ценови оферти, които вече не отговарят на реалността

ДФ „Земеделие” сключи договори с 405 производителиДФ „Земеделие” сключи договори с 405 производители

Въпреки неуморната работа на фонд „Земеделие“, разплащателната агенция все още не е изчистила забавени и затлачени проекти някои от които висят още от 2018 година, стана ясно по време на вчерашното заседание на парламентарната комисия. За известно забавяне на някои проекти както по подхода ЛИДЕР, така и по мярка 4.1 потвърди по време на изслушването и земеделският министър Иван Иванов. „Предстои през идната седмица широка дискусия, защото още с встъпването си в длъжност установих, че има доста забавени проекти, включително и по мярка 4.1, ценовите оферти в които вече не са съотносими с реалността“, заяви в отговор на депутатски въпрос земеделският министър.

Предстои работна група да намери решение на казуса със забавените проекти и да се предложи осъвременяване на предложените цени. Стана ясно, че по подхода ЛИДЕР има проекти от 2018 година, които все още не са подписани. По данни на ДФЗ към момента по ЛИДЕР са сключени 863 договора на обща стойност около 43 млн. евро, което означава че по него все още са договорени под половината средства от предвидения бюджет от 93 млн. евро. Множество хора се отказват от проектите си заради изключително бавния процес на одобрение. Близо 500 проекта по ЛИДЕР са в различен етап на договаряне и одобрение, като се очаква да бъдат разгледани в следващите месеци.

Освен това в ДфЗ към момента са обработени около 600 процедури за отказани или отхвърлени проекти. За сравнение по другите програми, по които се финансират проекти на местните инициативни групи има договорени и изплатени между 50 и 60% от средствата по определените бюджети. Очакванията са за новия прием по подхода ВОМР, по който има увеличение на бюджета заради увеличеното на 60% съфинансиране да кандидатстват 105 местни инициативни групи от 22 общини.