вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Директните плащания задълбочават разликата в доходите сред фермерите, твърди ново изследване

Най-малко 24 млрд. евро отиват годишно за най-богатите земеделски региони

Най-малко 24 млрд. евро от субсидиите по ОСП годишно отиват за най-богатите земеделски региони, пише arc2020.eu, порталът на групата Agricultural and Rural Actors working together for good food, farming and better rural policies in EU. Публикацията се основава на ново изследване за разпределението на субсидиите за земеделие. Авторите му Марк Скоун, Кимбърли Никълъс и Марк Брейди твърдят, че тъй като повече от 50% от субсидиите отиват за големите ферми, директните плащания задълбочават различията в доходите сред земеделските производители и разрушават самата среда, от която зависи земеделието. Те са изследвали как средствата за субсидии се дават от администрацията на местно ниво, свързвайки тези плащания с някои от общоевропейските цели като подобряване на биоразнообразието и създаване на нови възможности за младите фермери.

Нашият анализ показа, че най-малко 24 милиарда евро годишно отиват за подпомагане на доходите в най-богатите земеделски региони на ЕС с най-малко работни места в селското стопанство. Междувременно най-бедните региони с най-много работни места в селското стопанство са изоставени“, пишат още те.

Освен това резултатите им показали влошаване на текущите разходи на фермерите без да се намалява неравенството по между им, тъй като плащанията се основават на площта на стопанствата, а не на нуждите им. Проучването показало, че най-много субсидии се дават не за селските, а за градските региони, и че най-голям дял от средствата по ОСП отиват за региони замърсяващи най-много околната среда и с най-малко ангажименти относно екологията.

Подпомагането на доходите на ОСП трябва да се основава на нуждите, подобно на други плащания за социални помощи, които са подложени на проверка на средствата. Това означава, че получателите трябва да докажат, че се нуждаят от подпомагане на доходите по определен критерий, като се вземат предвид всички източници на доходи. В противен случай фермерите трябва да бъдат възнаграждавани или компенсирани само въз основа на доказателства, че те предоставят обществени блага.

Това според авторите на изследването би дало възможност за подкрепа на фермери в региони с високи нива на замърсяване на околната среда да ги намалят, както и доходи на земеделски производители в необлагодетелстваните региони, които ще им позволят достъп до екоуслуги като защита на пасища с висока екологична стойност и богато биоразнообразие. Подобни промени биха подобрили значително сегашния модел на плащания, основан на големината на стопанството.