сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Общо 65 474 са кандидатите по СЕПП за кампания 2019
ПРСР 2014-2020

Днес е последният ден за редакции на заявления по директните плащания

ДФ „Земеделие“ информира кандидатите по схемите и мерките, включени в единното заявление за подпомагане, че 10 юни е последният ден за извършване на редакции без санкции по вече подадени заявления за Кампания 2019.

Съгласно обнародваната в ДВ, бр. 43 от 31 май 2019 г. – Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, земеделските стопани имат възможност за редакции в подадените от тях заявления, в това число добавяне на схеми, мерки, парцели или животни без санкции до 10 юни включително.

Бенефициентите могат да подават заявления или да извършват промени най-късно до 17 юни 2019 включително, като ДФЗ – РА намалява полагащите им се плащания с 1 % за всеки работен ден закъснение.

NivaBG.com
Виктор Павлов