понеделник, януари 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Дневникът на пръсканията ще се пази 3 години

При поискване дневникът ще се предоставя в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

155Четения

3 години стопаните ще пазят дневник на пръсканията. Това е записано в  Националния план за действие за устойчива употреба нпестицидите, разработен от земеделското министерство е записано.

При поискване дневникът ще се предоставя в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Специалният документ ще се проверява от инспекторите към областните дирекции на БАБХ, като при воденето му земеделските стопани могат да бъдат подпомагани от консултанти по интегрирано управление на вредителите или от агрономи. В дневника ще трябва да се вписва всяка употреба на продукт за растителна защита, вид и наименование на продукта, култура, площ, доза на приложение, време и техника на приложение, включително третиране на семена, количество употребени продукти за растителна защита за всяко поле или склад за съхранение на растения и растителни продукти; вида на вредителя, срещу който е изведена борба с продукти за растителна защита, неговата установена плътност, степен на нападение или разпространение, включително и прогнозираната му поява; резултатите от анализи за остатъци от пестициди или други замърсители в проби от растения и растителни продукти; идентификационни данни на лицето, което е отговорно за провеждане на растителнозащитното мероприятие; отговорното лице трябва да притежава сертификат по чл. 83 от ЗЗР.

Място във водения дневник ще имат и употребените минерални и органични торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества, отразени в количества и третирани площи.

Виктор Павлов