сряда, септември 22, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Зеленчукопроизводство

До 15 май: Фермерите кандидатстват за борбата с телените червеи по картофите

Ставката на хектар скочи с 350 лева

Производителите на картофи могат да кандидатстват  до 15 май за подпомагането по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” за 2019 г.

Кандидатите трябва да имат предвид, че по схемата се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване, преди дейността по контрол на вредителите да е започнала. До 31 май т.г. пък стопаните трябва да представят по места документите за извършените дейности по третиране на насажденията.

Общият ресурс, който ще се разпредели между стопаните, е в размер на 1 600 000 лв. Първоначално размерът на помощта бе 500 лв./ха, но след оценка на разходите за хектар на стопаните на база цените на разрешените продукти за растителна защита, средствата се увеличиха до 850 лв./ха.

Субсидиите ще бъдат изплатени до 21 юни 2019 г.

Виктор Павлов