събота, юли 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

До 16 юни е отворен прием по лозарските интервенции

До 16 юни 2024 г. е отворен вторият прием, който е само за авансови плащания, по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ в лозаро-винарския сектор.
Приемът се извършва съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
Със Заповед № РД09-1230/01.12.2023 г. на Министъра на земеделието и храните, са определени бюджетите по двете интервенции, финансирани от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) за периода 2024 – 2026 г.
16 269 174.59 лв. е общият бюджет по интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“, а 5 145 600.00 лв. е общият бюджет по интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“.
Припомняме, че за първи път в лозаро – винарския сектор са допустими инвестиции в екологични съоръжения.
Кандидатите могат да подават документи за финансова подкрепа, единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).
За въпроси, свързани с подаването на заявленията, те могат да се обръщат и към посочените на интернет страницата на ДФЗ телефони в работни дни, от 09 до 17,30ч.
Цялата информация във връзка с интервенция „Инвестиции в лозаро – винарския сектор“ и интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“ може да намерите на сайта на ДФЗ.

Виктор Павлов