вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

До 2 октомври пчеларите могат да подават заявление за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ чрез СЕУ

28.09.2023

До 23:59 часа на 2 октомври 2023 г. ще продължи приема на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2023 г. Зареждането на подадените заявления в ИСАК ще става поетапно.
На интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ в секция Пчеларство е публикуван образец на заявлението за плащане, както и Ръководство за подаване на заявление за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“.
За помощ при подаване на заявления за плащане, пчеларите могат да се обърнат и към Национална служба за съвети в земеделието през целия период на прием, включително и в неработни дни.
ДФЗ напомня на кандидатите, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) са изпратени уведомителни писма за одобрение и договори за безвъзмездна финансова помощ на допустимите кандидати. През СЕУ се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ. Кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“ подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Припомняме, че заявления по интервенциите в сектор „Пчеларство“ се приемаха между 17 и 26 юли в Системата за електронни услуги (СЕУ). В периода на прием бяха подадени 1365 заявления за подпомагане, като за всички кандидати има осигурен бюджет. Бюджетът по интервенциите за тази година е в размер на 10 091 365 лева.

Виктор Павлов