събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

До 20 ноември фермерите коригират заявленията си за Кампания 2023

данни
• жълт – няма данни за открито несъответствие спрямо декларираните в заявлението данни
• зелен – открито съответствие спрямо декларираните в заявлението данни

Условие за допустимост, за което е изписан резултат „Зелен“, се счита за условие, за което има убедителни доказателства за съответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизирани процедури по наблюдение от системата за дадено монитируемо условие за допустимост.
Условие за допустимост, за което е изписан резултат „Жълт“, се счита за условие, за което няма убедителни доказателства за несъответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизирани процедури по наблюдение от системата за дадено монитируемо условие за допустимост.
Условие за допустимост, за което е изписан резултат „Червен“ се счита за условие, за което има убедителни доказателства за несъответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизирани процедури по наблюдение от системата за дадено монитируемо условие за допустимост.
Условие за допустимост, за което е изписан резултат „Неприложимо“ е условие, което е неприложимо спрямо декларираните данни за съответния парцел.
В ГИС модула на СЕУ е създадена нова секция – “Данни от мониторинг”, където са визуализирани графично в отделни слоеве, данните за площи дешифрирани като опожарени, с постоянен характер и разорани площи в специализирания слой ПЗП.
В същата секция се намира и растерния слой „Вегетационен индекс“. Този слой представлява изображение на Максимална стойност на вегетацията и е композиция от всички налични изображения, заснети в 10 дневен период, като от всяко заснемане е използвана само максималната стойност на индекса на вегетацията. Тази карта е оцветена в зависимост от степента на вегетацията, като площите с червен цвят са без растителност (изкуствени повърхности, гола почва и т.н.), а тези с висока степен на вегетация са в зелено. За удобство на потребителите, към картата е поставена легенда и е добавена възможност за избор на период.
При възникнали въпроси по отношение на данните от Системата за мониторинг на площ, кандидатите могат да се свържат с ДФ „Земеделие“ на новооткритата за целта телефонна линия – 02/81-87-390.
Заявленията за несъгласие, корекция или оттегляне се генерират по познатия за стопаните механизъм в СЕУ, с наименование „Данни от мониторинг и административни проверки“. В публикуваното второ видео на сайта на ДФЗ са посочени поредицата от действия, които всеки кандидат, желаещ да изрази несъгласие или да коригира и оттегли площи, следва да изпълни.
Земеделските стопаните трябва да има предвид, че изразяването на несъгласие с констатациите от СМП, е необходимо само случаите при които бенефициерът счита, че Системата е опознала дадена площ некоректно – като площ с несъответствие.
На всяко несъгласие от страна на бенефициера, ще бъде направен преглед на наличните сателитни заснемания извън автоматичната процедура на СМП и констатацията ще бъде съобщена на кандидата през СЕУ.9

Виктор Павлов