петък, май 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

До +7кг/дка азот от въздуха – вече е възможно!

Как да намалим торовите норми без това да влияе на добива

АЗОТНА ФИКСАЦИЯ ОТ ВЪЗДУХА с УТРИША™ N

УТРИША™ N е новият начин да осигурите азот, в нужните моменти на културата, от атмосферата. Това естествено подобрява жизнеността на вашата култура през целия вегетационен период, което води до по-добра възвръщаемост на инвестициите.

УТРИША™ N съдържа първата си по рода бактерия Methylobacterium, която колонизира културата във вегетативните й части и осигурява на културата азот в усвоима форма  усвоен  от въздуха.

Утриша® N навлиза в растението през устицата на листата, прониквайки във вътрешността на фотосинтетичните клетки и се установява до цитоплазмата, която е най-близо до хлоропласта, където има по-големи количества желязо и молибден. Утриша® N метаболизира уловения азот от въздуха чрез процеса наречен нитрогенеза  и го превръща в усвоим за културата азот.

Утриша® N е с 100% биологичен произход и присъства в списъка на БАБХ за подобрители на почвата и намаление на торовите норми като част от екосхемите по новата СП.

Регистрацията на Утриша® N е при всички полски култури, зеленчуци, овощни и лозя в доза 33.3 г/дка.

Проведени опити в Европа и България показват постоянни резултати в увеличение на потенциала за добив от 4% до 10% в сравнение с нетретирана контрола .

В интензивни култури на отглеждане като царевица и слънчоглед Утриша® N създава допълнителен източник на азот по време на жизнения цикъл на растението, като доставя еквивалентни до 7 кг азот а.в./ дка в усвоима NH4 амониева форма.

Какви са практическите предимства:

→ Увеличава потенциала за добив вследствие ускорената фотосинтеза и подобреното хранене

Утриша® N фиксира азота от въздуха и го предоставя в усвоима форма за културата

Утриша® N стимулира физиологичните процеси и намалява зависимостта от азотно

почвено торене

Утриша® N допълва почвеното торене като компенсира загубите на азот от отмиване

и денитрификация

→ Подходящ за всички типове земеделие без никакви ограничения

→ Не се отмива час след третиране

→ Благодарение на усвоения азот от атмосферата процесът на фотосинтеза се ускорява, подобрява храненето на растенията и така повишава добивния потенциал

Утриша® N спомага  за нормален  метаболизъм на културата дори и при стресови биотични и абиотични условия

Утриша® N отговаря на изискванията по решение 1165/2021г за продукти одобрени за

органично земеделие

→ Включен в списъка на БАБХ за подобрители на почвата и намаление на торовите норми

като част от екосхемите по новата СП