неделя, декември 15, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

До 800 хил. лева за крави под селекционен контрол

На подпомагане подлежат допустимите животни от породите Абердин-ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак, Шароле.

Право на подпомагане по схемата за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета има земеделски стопанинПраво на подпомагане по схемата за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета има земеделски стопанин
569Четения
NivaBG.com

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди финансов ресурс в размер до 800 000 лв. за предоставяне на минимална помощ de minimis на земеделските стопани-животновъди, отглеждащи специализирани месодайни крави под селекционен контрол. На подпомагане подлежат допустимите животни по Схемата за месодайни крави под селекционен контрол за 2018 г. от породите Абердин-ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак, Шароле.
Определеният норматив за подпомагане е в размер на до 80 лв. за едно животно. Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.

NivaBG.com
Виктор Павлов