неделя, септември 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Близо 40% от бюджета на ЕС отива за финансиране на проекти от Общата селскостопанска политика
НОВИНИ

До декември 2021 година се подават стратегическите планове за ОСП

Близо 40% от бюджета на ЕС отива за финансиране на проекти от Общата селскостопанска политика

Само ЕП и Съвета на ЕС могат да променят този срок

117Четения

Комисията се стреми да гарантира бързото съгласуване на реформата на ОСП и да получи проекти на планове за ОСП от държавите-членки до края на 2021 г., така че новата Обща селскостопанска политика да започне да се прилага от 1 януари 2022 г.“, това се казва в отговор на поставени от нас въпроси до офиса на комисаря по земеделие Януш войчеховски. Евентуално решение за удължаване на този срок може да се вземе според експертите от Съвета на ЕС и Европейския парламент. „

По отношение на бъдещата реформа на ОСП, включително крайния срок за представяне на стратегическите планове на ОСП, това е в ръцете на Европейския парламент и на Съвета, съзаконодателите в ЕС“, пишат още те.

Към момента нито една страна членка на ЕС не е готова със своя стратегически план, като все още ЕП и Съвета на ЕС не са постигнали съгласие относно законодателството, касаещо изискванията за тези планове.