събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

До дни тръгва мярката „Хуманно отношение към животните“

Документи се приемат след предварително запазен час

110Четения

От 8 април до 14 май 2021 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на фонда по местонахождение на животновъдния обект.

Стопаните трябва предварително да си запазят час за подаване на документите. Часовете ще се записват по телефон или електронна поща на съответните областни дирекции, в които ще се подават заявленията за плащане. Промяната е във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на COVID-19.

В рамките на обявения прием земеделските стопани, поели през 2017 г. доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност или по мярката, без да поемат нов ангажимент. Животновъдите, които кандидатстват за първи път през настоящия прием, не поемат многогодишен ангажимент.

Стопаните предварително следва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. Актуализацията включва както мястото на отглеждане на животните, така и капацитета на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

Всички постоянни животновъдни обекти, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да бъдат регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. За проверка на изискването е необходимо стопаните да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката.

За животни от вида телета или малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. В случай че не бъде предоставена кантарна бележка, животното ще се счита за теле или малаче от категория над 220 кг.

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище от БАБХ във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект.

 

 

Виктор Павлов