понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

До края на годината ще бъдат отворени приеми за над 100 млн. лв. по Морската програма

До края на 2024 г. предвиждаме да обявим приеми за общо 109 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 11 процедури по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г.

Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев пред журналисти в Батак, на събитие за представяне на напредъка по Програмата. Той уточни, че сред мерките, които ще бъдат отворени са за продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите с бюджет 20 млн. лв., окончателно преустановяване на риболовни дейности с бюджет близо 7 млн. лв., подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища и борси с бюджет малко над на 18 млн. лв.

Заместник-министър Стратев заяви, че стартира прием на проекти за изграждане на нови предприятия за преработка на рибни продукти и модернизация на съществуващите по Процедурата е с бюджет 15 млн. лв., като приемът ще се осъществи на три етапа. Целта на мярката е да насърчи предлагането на пазара на качествени рибни продукти с висока добавена стойност. „Със средствата по ПМДРА ще се покриват до 50% от стойността на проектите. Максималният размер на подпомагането е 2 млн. лв.“, уточни заместник-министър Стратев.

Той припомни, че бюджетът на ПМДРА за програмния период до 2027 г. е 237 млн. лева. „Деян Стратев представи информация и за напредъка по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Той заяви, че вече са договорени 96 % от бюджета на Програмата в размер на 195,7 млн. лв. Изплатени към момента са 164,5 млн. лв., като разплащането по Програмата продължава.

Заместник-министър Стратев коментира, че се вижда реален ефект и резултати от Програмата. Той посочи, че са подпомогнати 95 производители на аквакултури и още 24 нови производители са получили финансиране, за да започнат дейността си. Открити са 40 нови и модернизирани предприятия за преработка. Създадени са 123 нови работни места и са запазени 130. По стратегиите за ВОМР са подпомогнати повече от 180 проекта, които са реализирани на територията на местните общности.

Заместник-министър Стратев допълни, че по ПМДР 2014-2020г. са модернизирани шест рибарски пристанища и са изградени или обновени 10 лодкостоянки. Внедрено е интегрирано българско морско наблюдение, като част от Общата среда за обмен на информация по море (CISE).

За подпомагане на операторите във връзка с войната на Русия в Украйна изплатените компенсации са 8,9 млн. лв., а още близо 11 млн. ще бъдат предоставени през месец юли. „Предстои сключването на договори за одобрените проекти и изплащане на компенсациите”, посочи заместник-министър Стратев.

В рамките на събитието се предвижда да бъдат представени и добри практики на проекти, реализирани по ПМДР 2014-2020 г.

Виктор Павлов