С П И С Ъ К НА ФИРМИ ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ...
Индикативен прием по мерките от ПРСР за 2017 година В ...
Електрони наръчници за кандидатстване за мерки 10, 11, 12 ...

мярка 6.3 Наредба ПРОЕКТ май 2016 г.

Проект на за Мярка 6.3 Стартова помощ за малки ...
Електронни наръчници за кандидатсване по мерки 10, 11, 12 ...
Наръчник на МЗХ за кандидатстване за Директни ...
Съдържание 1 Проведени основни селскостопански ...
1 Проведени основни селскостопански мероприятия към ...
Оперативен анализ на МЗХ за реколта 2015 ИЗТЕГЛИ ...
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИТЕ ...
Министерство на земеделието и храните стартира ...
НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за ...
Списък на държавните и ловни горски стопанства в ...

Трудов договор по чл. 114а от КТ

У К А З А Н И Я   по прилагане на чл. 37б и чл. 37в ...
През 2014 г. се наблюдава тенденция на концентриране на ...
общо 158 документи