Формат и ред за създаване на файлове в единен  ...
През 2014 година е произведено 200.4 хил. тона месообщо (в ...
Списък на биологичните препарати за растителна ...
Съгласно направените пред Европейската комисия ...

заповед РД 09-434/15 юни 2015 г. мярка 6.1

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 ...
  ВИЖ Пълния текст на НАРЕДБА 14 ТУК Приложение № ...

Индикативен график за прием по ПРСР 2014 2020

ДФ Земеделие отпусна 3.5 млн. лева за подкрепа на ...
Бюлетин Пчеларство 2014 През 2014 година броят на ...
Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за ...
НАРЕДБА №………… ЗА ПРИЛАГАНЕ НА мярка 6.1 ...
ПЕРИОД НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЗА ...
Инструкции за ползване на калкулатор за оценка на ...
АГРАРЕН ДОКЛАД на МЗХ 2014 - Годишен доклад за ...
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и ...
Прилагане на договорните отношения в млечния ...

Заповед с разрешените за риболов водоеми

общо 157 документи