Заповед на Министър Десислава Танева ПЛОЩИ В ДОБРО ...
М О Т И В И към проекта на Закон за изменение и ...
Списък със горските стопанства, откъдето да се ...
Производство на мляко в страната бележи ръст от 5,2% в ...
  Примери за индикативен размер на подпомагане ...
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 1. ...
ВИЖ начина за попълване на ...
Заповед № РД 49–378/05.11.2014 г. на министъра на ...
ЗАКОН за защита на растенията Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 ...
Агротехника и растителна защита при рапица Бюлетин ...

наредба 54 прогноза и сигнализация

Средни стойности на рентата за общините в Добричко

Проект на наредба за условията и реда за прилагане на ...
Заповед на изпълнителния директор на ИАГ за откриване ...
Стратегически план за развитие на горския сектор в ...
Годишен разчет за необходимите семена през 2014/2015 г., ...
общо 158 документи