Национална асоциация на зърнопроизводителите ...
Закон за защита на растенията Чл. 1. Този закон урежда ...
Становище на Земеделските браншови организации за ...
НАРЕДБА № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за ...
Целта на въвеждане на минималните прагове за директни ...
Схема за млади земеделски стопани Подпомагане по ...
Схема за единно плащане на площ В резултат на ...
Описание на схемата Преходна национална ...
ОСП 2015 - 2020: Схема за преразпределително ...
Дневник за растителна защита  Какви са най-често ...
Уведомително писмо провеждане на растителнозащитни, ...
Инструкция от МЗХ за използване на ваучерите за ...
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 ...
Приоритети и стратегически цели за земеделието в ...
ТАРИФА (ПРОЕКТ) за определяне на цените, които се ...
Заявление за подпомагане 2014 - форма за ЕТ/Юридически ...
Заявление за входяща регистрация 2014 - форма за ...
Зявление за подпомагане 2014 - Форма за физически ...
общо 158 документи