АГРАРЕН ДОКЛАД на МЗХ 2014 - Годишен доклад за ...
Списък със горските стопанства, откъдето да се ...
Заповед № РД 49–378/05.11.2014 г. на министъра на ...
Проект на наредба за условията и реда за прилагане на ...
Заповед на изпълнителния директор на ИАГ за откриване ...
Стратегически план за развитие на горския сектор в ...
Годишен разчет за необходимите семена през 2014/2015 г., ...
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ...
Становище на Земеделските браншови организации за ...
общо 13 документи