През 2014 г. се наблюдава тенденция на концентриране на ...
АГРАРЕН ДОКЛАД на МЗХ 2014 - Годишен доклад за ...
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и ...

Инсектицидни обработки срещу син език

Производство на мляко в страната бележи ръст от 5,2% в ...
ЗАКОН за съсловната организация на ветеринарните ...

ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Становище на Земеделските браншови организации за ...
ТАРИФА (ПРОЕКТ) за определяне на цените, които се ...
общо 11 документи