Съдържание 1 Проведени основни селскостопански ...
Оперативен анализ на МЗХ за реколта 2015 ИЗТЕГЛИ ...
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИТЕ ...
Списък на държавните и ловни горски стопанства в ...
У К А З А Н И Я   по прилагане на чл. 37б и чл. 37в ...
През 2014 година е произведено 200.4 хил. тона месообщо (в ...
Списък на биологичните препарати за растителна ...
Съгласно направените пред Европейската комисия ...
АГРАРЕН ДОКЛАД на МЗХ 2014 - Годишен доклад за ...
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ...
ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ...
Регистър на разрешените Министерство на ...
ПРОЕКТ! Наредба за изменение и допълнение на наредба ...
Концепция на МЗХ за Ускорено създаване на кадастрална ...
Директни плащания 2015 Презентация на ...
Закон за кадастъра и имотния регистър урежда ...
общо 39 документи