Индикативен прием по мерките от ПРСР за 2017 година В ...

мярка 6.3 Наредба ПРОЕКТ май 2016 г.

Електронни наръчници за кандидатсване по мерки 10, 11, 12 ...
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИТЕ ...
У К А З А Н И Я   по прилагане на чл. 37б и чл. 37в ...
Ръководство за ползване на модул „ИСАК Online – ...
Формат и ред за създаване на файлове в единен  ...
Съгласно направените пред Европейската комисия ...
Инструкции за ползване на калкулатор за оценка на ...
АГРАРЕН ДОКЛАД на МЗХ 2014 - Годишен доклад за ...
НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА ...
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ...
Министерството на земеделието и храните изготви ...
 Във връзка с предстоящия прием на заявления за ...
наредба 4 от 24 февруари 2015 г за прилагане на Мярка 11 ...
ПРОЕКТ! Наредба за изменение и допълнение на наредба ...
Проект на наредба за условията и реда за прилагане на ...
общо 55 документи