вторник, юли 14, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиДокументиПРСР 2014-2020

Декларация по чл. 69, чл. 70 и чл. 37 в

Декларация по чл. 69, чл. 70 и чл. 37 в

2.32ХилядиЧетения

Формат и ред за създаване на файлове в единен  формат (ЕФ),

 съдържащи данни за  декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител

 

I. Формат на запис от файл, съдържащ данни за имоти и декларатор от декларация  по чл.69, ал.1 от  ППЗСПЗЗ

Изтегли файла от ТУК

Вашият коментар