вторник, май 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
БиопрепаратиДокументиИнсектицидиЛозарствоОвощарствоРастителна защитаФунгицидиХербициди

Дневник за растителна защита

Дневник за растителна защита

Дневник за растителна защита образец

Всеки земеделски производител, според НАРЕДБА 104 трябва да води дневник за проведените растителнозащитни мероприятия, които е извършил за всяко едно от полетата, които обработва. 

За всяко поле и култура се води отделен дневник. Чрез тези дневници се води история на полето, като по този начин производителя улеснява себе си през следващите години, като се налога да се прави справка на използваните продукти за растителна защита /ПРЗ/, торове и подхранващи вещества, както и при съставянето на сеитбообращението.

 

NivaBG.com

Вашият коментар