събота, септември 19, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиДокументиПРСР 2014-2020

Документи за електронен достъп по ПРСР 2014-2020

Документи за електронен достъп по ПРСР 2014-2020

251Четения

Ръководство за ползване на модул „ИСАК Online – Регистър” и създаване на кандидатстване(заявление) по подмярка 6.1″Стартова помощ за млади земеделски стопани”

ВАЖНО! Създаденото и попълнено заявление за подпомагане по подмярка 6.1 в модул „ИСАК ONLINE – РЕГИСТЪР” не се счита за подадено и прието заявление за подпомагане по смисъла на чл. 24, ал. 5 от Наредба № 14 от 28.05.2015г. За да кандидатствате за финансово подпомагане трябва да представите задължително изискуемите по Приложение №6 от наредбата документи в ОД на ДФ”Земеделие”, спазвайки реда и начина на прием, регламентирани в Наредба № 14 от 28.05.2015г.

 

След получаване на потребителско име и персонален код за достъп (парола) в избраната ОД на ДФ”Земеделие”, същите трябва да бъдат активирани, като при първото активиране се изисква задължителна смяна на паролата. Това може да направите на следната електронна страница https://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=234

СТЪПКА 1 – активиране на персонален код за достъп и промяна на парола

След отваряне на посочената страница следва да въведете предоставените Ви потребителско име и парола

 

Влизайки в „ИСАК Online – Регистър” ще бъдете задължени да смените кода за достъп (предоставената Ви парола), за да имате възможност да продължите.

Натискате бутон „Към вход” и въвеждате потребителското име и новата парола (сменената), за да продължите.

В случай на неуспешна смяна на парола, ще се изпише „грешка” с текст че избраната нова парола не отговаря на някое от условията, като е необходимо отново да влезете с предоставените Ви потребителско име и парола, да изберете отново поле смяна на парола и да въведете избрана от Вас парола, която да отговаря на изискванията.

СТЪПКА 2 – създаване на кандидатстване и заявление по подмярка 6.1

След успешна смяна на паролата и влизане в „ИСАК Online – Регистър” ще се отвори следния прозорец:

Избирате подмярка 6.1″Стартова помощ за млади земеделски стопани” и Ви се активира поле „Участие по мярката”, което избирате.

 

NivaBG.com

Вашият коментар