Графици по общини на теренните проверки на физическите блокове 2015

   Видяно: 1990 пъти

Министерство на земеделието и храните стартира проверки на място на физическите блокове (ФБл) във връзка с обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Теренните проверки ще се осъществяват до 10 октомври 2015 г. В резултат на данните от тях, както и на предстоящото ново самолетно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 г.

Директорите на Областните дирекции „Земеделие” ще изготвят предварителен график за провеждане на проверките с конкретен ФБл. Всяка ОДЗ ще информира кметовете на съответните населени места, както и земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за подпомагане в ФБл, попадащи в графика за проверка.

Стопаните, определени за проверка, както и индикативните графици ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на информационните табла в ОД „Земеделие” и всички ОСЗ в областта.

Основана цел на проверките е да установи дали съответните площи във ФБл, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2015 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 г.

Директорите на Областните дирекции „Земеделие” ще изготвят предварителен график за провеждане на проверките с конкретен ФБл. Всяка ОДЗ ще информира кметовете на съответните населени места, както и земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за подпомагане в ФБл, попадащи в графика за проверка.

Стопаните, определени за проверка, както и индикативните графици ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на информационните табла в ОД „Земеделие” и всички ОСЗ в областта.

Основана цел на проверките е да установи дали съответните площи във ФБл, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2015 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Ще бъде направена проверка и за определяне и/или актуализиране на границите на физическите блокове, както и начинът на трайно ползване на стопанствата.

Това е списък (към 3 септември 2015)  на теренните проверки на физическите блокове по общини и област за България 2015.

.rar 11 MB

ОБЩИНИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ФАЙЛА СА: БАЛЧИКТВЪРДИЦА ,КАВАРНАИВАЙЛОВГРАДСЛИВЕНЛОЗНИЦА (Разград)КОТЕЛНОВА ЗАГОРАОБЩИНА БЯЛА (Русе)ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД(всички общини)ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВООБЛАСТ ГАБРОВООБЛАСТ КЪРДЖАЛИОБЛАСТ ЛОВЕЧПЕРНИКРАЗГРАДТЪРГОВИЩЕОБЛАСТ ХАСКОВООБЛАСТ ШУМЕНОБЛАСТ ЯМБОЛ


Автор  
ОЩЕ ПО ТЕМАТА