Наредба Мярка 6.1 Млад Фермер

   Видяно: 2100 пъти

НАРЕДБА №………… ЗА ПРИЛАГАНЕ НА мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Приложения: Таблица СПО, Декларации, Приоритетни сектори за одобряване

Изтегли от ТУК


Автор  
ОЩЕ ПО ТЕМАТА