петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиДокументиМЗХРастителна защита

Заявленията по чл. 37и се подават до кмета на общината до 10 март на всяка календарна година

Заявленията по чл. 37и се подават до кмета на общината до 10 март на всяка календарна година

Образци на заявление по чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ с Приложения 1, 2 и 3 и образец на декларация за липса на задължения по чл. 37 и, ал.1, изр. второ от ЗСПЗЗ

Вашият коментар