събота, юли 11, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ДокументиРАСТЕНИЕВЪДСТВО

Обява, заявка и критерии за участие в международното изложение „Зелена седмица 2015” в Берлин

Обява, заявка и критерии за участие в международното изложение „Зелена седмица 2015” в Берлин

В периода 16 – 25 януари 2015 г. Министерство на земеделието и храните организира български национален щанд на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица” в гр. Берлин, Федерална република Германия.

 

Изложението „Зелена седмица” е най-голямото изложение в света в областта на храните, земеделието и градинарството. Очаква се събитието да привлече тази година представители на медии от 70 страни и над 400000 посетители. Новото издание на изложението ще приюти над 65 национални изложбени щанда, които ще представят хранителната индустрия, земеделието, горското стопанство и градинарството от цял свят.

 

Българското национално участие се организира под егидата на Министерство на земеделието и храните с цел да представи спектъра от продукти и услуги, които нашата страна предлага в сектора. МЗХ ще поеме разходите за:

  • Наем на изложбена площ;

  • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;

  • Наем на оборудване, обзавеждане, ел. и водна връзка и др. съобразно утвърдената концепция на щанда;

 

Фирмите, които желаят да участват в Международното изложение „Зелена седмица” на българския национален щанд, трябва да поемат всички други разходи, както следва:

  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни, квартирни и застраховка);

  • Заявени допълнителни услуги;

  • Транспорт на експонатите, застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложението;

 

Желаещите фирми могат да предоставят само мостри и рекламни материали или да командироват и свой представител за участие и представяне на експонатите.

 

Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на Заявка за участие в два оригинални екземпляра (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно, които следва да бъдат входирани в МЗХ и изпратени на електронни адреси: bpetkov@mzh.government.bg и EGerdzhikova@mzh.government.bg в срок до 15 декември 2015 г.

 

Подалите заявка предприятия ще бъдат класирани съобразно обявените критерии и броя на предвидените работни места на българския национален щанд.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Борислав Петков, главен експерт, и г-жа Елена Герджикова, главен експерт, дирекция „Европейска координация и международни отношения” в МЗХ, на телефони 02 / 985 11 245 и 02 / 985 11 243 .  

Вашият коментар