неделя, юли 12, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиДокументиМЗХ

Производство на месо през 2014 година

Производство на месо през 2014 година

През 2014 година е произведено 200.4 хил. тона месообщо (в кланично тегло) – 80% от месото е добито в регистрирани кланици (почти 160 хил. тона), а 20%– в стопанствата.

Общо добитото червено месо е 98 хил. тона –около 62 хил. тона е промишленото производство (63%) и 36 хил. тона или 37%е добитото в стопанствата.

Произведеното бяло месо през 2014 г. е 102 хил. тона, като промишленото производство е 96% или около 98 хил. тона. Добитото месо в стопанствата е 4 хил. тона.

 

През 2014 година на територията на страната работят 70 кланици за червено месо.Броят на закланите животни (говеда, биволи, свине, овце, кози и еднокопитни) в кланиците през 2014 г. се увеличава с 9.0% в сравнение с 2013 г., апроизведеното от тях месо е с 0.9% повече. Броят на закланите животни директно в животновъдните стопанства през 2014 г. намалява с 5.7%, а произведеното месо е по-малко със 17.0% спрямо 2013година.

 

Специализираните кланици за производство на бяло месо в България с дейност през 2014 година са 23. Произведените в кланиците102 хил. тона месо, субпродукти и втлъстен черен дроб от птици и зайци сас 3.7% повече в сравнение с 2013 година. Месото е 88208 тона – с 3 527 тона повече в сравнение с 2013 г., субпродуктите са 6 825 тона (с 3.1% по-малко) и втлъстения черен дроб е 2 962 тона, което е с 6.5% повече спрямо 2013 г.

 

Заповечеинформация: https://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics/livestock_breeding/Posts_copy4/Buletini2015.aspx

Съкратенивръзки>Общаселскостопанскаполитика>Агростатистика>Животновъдство>Публикации> Бюлетини2015 


 Бюлетин № 292 – юни 2015 Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2014 година742.92 KB
 Бюлетин № 294 – юни 2015 Дейност на кланиците за бяло месо в България през 2014 година402.89 KB
 Бюлетин № 293 – юни 2015 Дейност на кланиците за червенo месo и производство на месо в България през 2014 година667.54 KB
 Бюлетин № 286 – май 2015 Пчеларството в България през 2014 година632.30 KB
 Бюлетин № 285 – март 2015 Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2014 година545.36 KB
 Бюлетин № 287 – март 2015 Птицевъдството в България през 2014 година732.01 KB
 Бюлетин № 279 – февруари 2015 Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2014 година – предварителни данни

Вашият коментар