събота, февруари 24, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
ДокументиНОВИНИПРСР 2014-2020

Указания за попълване на Декларация за минимална помощ съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.3 по Мярка Подкрепа за създаване и развитие на мик

IGC намали за пръв път от юли насам оценките за глобалните зърнени реколти

Указания за попълване на Декларация за минимална помощ съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.3 по Мярка Подкрепа за създаване и развитие на мик

104Четения

Указания за попълване на Декларация за минимална помощ съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.3 от Наредба №30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна държавна помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР 2007-2013 г. и Приложение №1 към чл.3, ал.3 от Наредба №29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна държавна помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ ПРСР 2007-2013г.

Вашият коментар