неделя, юли 12, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро ДокументиДокументиЖивотновъдство

Ситуационно-перспективен анализ на червено месо

Ситуационно-перспективен анализ на червено месо

През 2014 г. се наблюдава тенденция на концентриране на отглежданите свине в страната в по-малко на брой, уедрени стопанства, което позволява постигането на по-висока ефективност на производството.

По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, към м. ноември 2014 г. в страната се отглеждат общо 533,1 хиляди броя свине. Това е с 5,7% по-малко спрямо година по-рано, основно поради намаление на малките стопанства с до 9 животни, произвеждащи предимно за собствена консумация, които са най-сериозно засегнати от постепенното влошаване на възрастовата структура на населението в селските райони.

Същевременно, броят на свинете, отглеждани в стопанства с между 400 и 999 животни се увеличава с 27,9% на годишна база, а този на свинете в стопанства с 1 000 и повече животни – със 7,1%.
Така, към края на 2014 г. средният размер на свиневъдните стопанства нараства до 24,8 броя животни (при 9,8 броя през 2013 г.), като 85,6% от всички свине в страната се отглеждат в стопанства с 1 000 и повече животни (при 75,4% през 2013 г.).

Ситуационно-перспективен анализ на червено месо

Вашият коментар