вторник, юли 23, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Договорите за ползване на земи със срок между 10 и 30 години

Минималният договор за аренда ще е пет години

1.9ХилядиЧетения

Договорите за ползване на земеделските земи да са с максимален срок между 10 и 30 години, в зависимост от това дали се ползват за отглеждане на едногодишни или трайни култури, е записано в разпоредбите на предложения законопроект  за нов  закон за земята. Целта е постигането на по-добър баланс между собственици и ползватели на земеделските земи, като се избегне дългосрочната обвързаност с договори, които могат да са неизгодни за собствениците. Минималният срок на договорите за аренда е определен на пет години като остава изискването да се сключват с минимум 50% от съсобствениците. Договорите за наем и съвместно ползване ще се сключват с минимум 25% от съсобствениците за най-малко една година.

„Формулирани са общи правила за договорите за възмездно ползване на земеделските земи, като е запазена спецификата на отделните договори за наем, аренда и за съвместно ползване, които са разпространени и добре прилагани в практиката”, заяви вчера зам. министър Вергиния  Кръстева.

Освен това със законопроекта се одобрява по думите и процедурата по създаване на масиви за уедрено ползване, известни като споразумения за ползване, както и размера на рентните плащания . Създадена е нова процедура, облекчаваща достъпа на млади земеделски производители до свободни земи от държавния и общински поземлен фонд. Министър Порожанов увери, че след края на общественото обсъждане ще се направят срещи с бранша по места, на които ще се разяснят основните постановки на закона.

NivaBG.com