сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Документи за Подмярка 6.3 ще се приемат до септември 2019

Ето и индикативния график на другите мерки, които ще се отворят до края на годината

Документи за Подмярка 6.3 ще се приемат до септември 2019

Подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Цели:
икономическо развитие и укрепване на малките
земеделски стопанства като устойчиви и
жизнеспособни единици;
ускоряване на модернизацията и технологичното
обновление на малките земеделски стопанства;
подобряване на опазването на околната среда и
борба с климатичните промени.

Общият размер на финансовата помощ е 15 000 евро.
Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане – 10 000 евро – след сключване на
договора за предоставяне на финансова помощ;
2. второ плащане – 5 000 евро – когато след извършена
проверка РА установи коректното изпълнение на бизнесплана.

Актуализиран график от МЗХГ по ПРСР 2014-2020 Г. ЗА 2019 ГОДИНА

Допълнителна информация за МЯКРА 6.3 от Националната служба за съвети в земеделието

Презентация Условия за кандидатсване по Подмярка 6.3 Малки стопанства от НССЗ

NivaBG.com