събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Допълнителни 170 млн. лева одобри правителството в бюджета на ДФЗ

Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет

Министерски съветМинистерски съвет

Допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития.

 

Министерски съвет чл. 1. (1)Одобрява допълнителни разходи в размер 170 000 000 лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 8.1 – 150 000 000 лв., и т. 8.2 – 20 000 000 лв. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. по „Политика на Министерство на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 46, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 4. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 8.1 и 8.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.