събота, юни 3, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Зърнопроизводство

Дошло е време за жътва!

Общо получената продукция е в размер на 670 000 тона при среден добив 378 кг./дка.

Започна жътвената кампания за 2022г. С ритуално зажънване започна кампанията по прибиране на зърното в Мизия. Празничното откриване на важния за стопаните от региона сезон се проведе в местността Първи стан, където дойдоха много хора от цялата община.

В този типично земеделски район хората и днес тачат поминъка на дедите си и затова превръщат началото на жътвата в истински празник. Той е посветен на земята, на хляба и на труда на хората в миналото и днес.

Очаква се през тази година средните добиви да бъдат малко по-високи от тези за последните 5 години – около 5,30 т/ха. Това сочат прогнозите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Проучванията на центъра дават основание да се предвижда прибраната пшеница от новата реколта да бъде между 5,9–6,2 млн.т. при вероятност 45%, при 6,2-6,5 млн. т. – 23% и 5,6– 5,9 млн.т. – 17%, докато извън тези диапазони вероятността е измерена на 15%.  В североизточната и северноцентралната  част на страна се очаква по-добра производителност, основано на по-високите валежи през критичния април, докато валежните данни за югоизточния и южния район на страната са фактор, предполагащ по-голям риск от намален добив от обичайното. Текущата прогнози на JRC Mars, e добивът да е 5,2 т/ха, което е с 13% под миналогодишния.

Текущата оценка за добива при ечемика през новата реколта е от 4,9 т/ха. Прибраните обеми при ечемика се оценяват на 580 хил.т. JRC Mars оценява добива на 4,86 т/ха, което е с 9,7% надолу на годишна база.

САРА очаква средните добиви при рапицата да бъдат около 2,75 т/ха. Общото количество на събраната рапица за 2022/23 г. се прогнозира на

380 хил.т., приблизително еднакво с нивата от 2021 г. Прогнозата на JRC Mars е за добив от 2,77 т/ха, което е с 2% надолу на годишна база.

По отношение на средните изкупни цени за пазарната 2022/23 се очаква те да бъдат отчетливо по-високи отколкото познатите. Средните изкупни цени за цялата пазарна 2022/23 година при пшеницата се изчисляват на 710 лв/т и около 620 лв/т за ечемика. При рапицата изкупните цени могат да тръгнат от 1300 – 1400 лв/т. Пазарът през тази година до голяма степен ще се определя от световния инфлационен натиск и нагласите за засилено търсене срещу увеличаващите се цени.

 

Виктор Павлов