петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Дребните производители: Това че всяка седмица ни информират за подпомагането не означава, че то е справедливо

Средната обвързана подкрепа за животновъдството е 109 пъти по-голяма от тази за растениевъдството

Дребни производители на плодове и зеленчуци поискаха среща с премиера Борисов и отговорните фактори в агроведомството с отворено писмо. То се явява второто такова след писмо, изпратено от тях на 13 април 2014 година и в него се казва: „Ние не получихме истински отговор на нашите въпроси за проблемите в сектора в писмо № 92-183/13.04.2020 г. на МЗХГ. Не получихме и подкрепа от медиите, уж са четвъртата власт на демокрацията, /наречени още ,,кучетата, които бранят демокрацията”/, защото не информираха обществото за проблемите ни.“. Те твърдят, че „най-екзотичните предложени процедури“ не са предназначени за дребните и средни производители. „Това, че почти всяка седмица се казва колко милиона лева се превеждат на земеделците, не означава, че всички ние получаваме справедливо подпомагане. Това е замъгляване на общественото съзнание и отрицателно настройване на обществото към истинските земеделски стопани. Не се казва как определени личности само по определена мярка вземат по няколко милиона лева извън инвестиционните проекти. Настояваме нещата да се назовават с истинските факти и цифри, защото обществото заслужава това“, продължават те, и дават примери със следните данни от доклада на агроведомството за 2019 г:

1. За грандова и компенсационна подкрепа за нас не се мисли, а се говори, че сме един от най-подпомогнатите сектори и МЗХГ ни цитира в писмото програмите, които се прилагат всяка година за нас като огромна помощ, а именно:

Растителна защита на трайните насаждения /не за всички видове/ на стойност 5 568 484 лв. предназначена за 5 809 овощаря /или средно по 959 лв./

Контрол на доматен миниращ молец на стойност 130 261 лв. за 27 производителя /или средно по 4 825 лв./

Контрол на неприятелите по картофите на стойност 1 627 070 лв. на 287 стопанина /или средно по 5670 лв./

Сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P на стойност 21 226 лв./ при предоставени 100 000 лв/ на 21 производителя от целия сектор /или средно по 1 010,76 лв./

Производство на висококачествени семена на стойност 1 098 211 лв. за 2-ма кандидата

65% от застрахователните премии на плодове, зеленчуци, маслено етерични култури, тютюн на обща стойност 1 078 525 лева на 403 производителя /Винените лозя имат отделен бюджет/

Отстъпка от акциза – за всички земеделски производители

Компенсиране на щети 100% унищожени площи за всички видове растения на стойност 2 109 447 лв. предоставени на 240 стопанина за сектор растениевъдство.

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративния данък /най-вече за големите производители от всички сектори/

Тази наша държавна финансова подкрепа не се получава от всички производители и по стойност тя е сравнително малка спрямо помощта по някои специални програми, чийто бенефициенти са големи фирми и пак за тях сега се увеличава процента на подпомагане. /Това не са жизнено важни сектори/. Те отчитат при тази обстановка увеличение на продажбите/като търсена продукция/ и същевременно ще получат добро подпомагане като за ,,бране на зелено”, за да няма ниски цени за тяхната продукция, но за плодовете и зеленчуците такава защита няма. Защо? Защото нашата продукция не е здравословна и необходима за всеки гражданин ли?

Общото държавно подпомагане за всички сектори на растениевъдството е 17 212 018 лв., което е с 14% по- малко от 2018 г., а за сектор животновъдство е 136 733 134 лв. От общо 153 945 152 лв. субсидирането за растениевъдството е 11% срещу 89% за животновъдството. За нашият приоритетен сектор няма de minimis, няма преходна национална помощ, няма специални мерки, няма хуманно отношение, няма защитни цени, но има кредити със залози на наши полагащи ни се пари – това е новата ни мярка ,,de minimis” с лихва 2% и ние трябва да сме благодарни, че този лихвен процент не е висок. Ако това е добре защо няма вземт нито 1 лев кредит през 2019 г.? Какъв добър жест към сектор плодове и зеленчуци!

За хуманно отношение към свинете на 78 животновъда са изплатени 32 417 564 лв. или средно по 415 610 лв. За хуманно отношение към птиците са изплатени 34 429 271 лв. на 214 птицепроизводителя или средно по 160 885 лв. Общо за двата вида хуманни животни са изплатени 66 846 835 лв. на 292 животновъда или средно по 228 928 лв., а на сектор плодове и зеленчуци са изплатени 73 032 701 лв. на 20 414 производителя или средно по 3 578 лв. Справедливо отношение и разпределение нали?

Обвързаната подкрепа за сектор плодове и зеленчуци, разпределена по подсектори е:

За зеленчуци на открито на 13 221 производителя са изплатени 27,593 млн. лв. или средно по 2 100 лв.

За оранжерийни зеленчуци на 941 производителя са изплатени 7,781 млн. лв. или средно по 8 300 лв.

За плодове са изплатени 37, 658 млн. лв. на 6 252 овощаря или средно по 6 050 лв.

Средната обвързана подкрепа на зеленчукопроизводител е 2 100 лв., а на животновъд за хуманно отношение е 228 928 лв. – т.е. 109 пъти повече в полза на определен животновъд.Това справедливо подпомагане ли е?Кажете го на народа!

Кога ще има хуманно отношение към човешкия живот, такова каквото проявявате към животните? Кога ще има финансиране и за хората, или те са по-маловажни от животните?