петък, март 24, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТА В РАПИЦА

Новата ценова конюнктура относно торовете поставя нови предизвикателства пред много от вас — по-специално азотът, който е важен производствен фактор за увеличаване на добивите от рапица.

Чрез подбор на нови хибриди с ограничено азотно торене (до 30 % по-малко минерален азот), специалистите по селекция на растенията на Байер успяха да подберат хибридите, проявяващи повече устойчивост и по-високи резултати в сравнение с други хибриди с намалено торене.

 

Чрез редица експерименти е установено кои хибриди се представят добре при оптимални условия и постигат най-ниски загуби на добив при намалено минерално торене. Употребата на хибриди DEKALB®, усвояващи оптимално азота, спомага за оползотворяване на потенциалния добив дори при ограничена азотна наличност.

 

В допълнение към ДК Ексепшън, новите рапични хибриди ДК Ексайтед и ДК Експектейшън са също особено азотно ефективни. Предвид динамичните цени на торовете, хибридът е важен градивен елемент за успешното отглеждане на рапица.

За пълното портфолио хибриди DEKALB® посетете www.dekalb.bg или се свържете с регионалните представители на Байер https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.