неделя, декември 3, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

EFSA публикува ново табло за управление на вредителите

Ябълков плодов червейЯбълков плодов червей

Сред ключовите задачи на панела за растителна защита е извършването на оценка на риска

Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA) публикува ново табло с което цели да улесни фермерите в процеса по контрол и управление на вредителите, информира AG-Press.eu. Въвеждането и разпространението на вредители по растенията, като гъбички, бактерии, вируси и насекоми, сред хранителни култури, естествена растителност и ландшафтни растения е сериозна заплаха, която може да има широкообхватни икономически, социални и екологични последици.

Вредителите по растенията често се въвеждат в райони, които преди това не са били засегнати чрез внос на растения. В Европа защитните мерки срещу въвеждането на нови вредители по растенията се основават на регулаторен контрол върху движението на растения и растителни продукти. Оценката на вероятността вредителите по растенията да бъдат въведени и след това да се разпространят в дадена област и оценката на потенциалните последствия помагат при вземането на решения за защитни мерки. Една от ключовите задачи на Панела за здравето на растенията (PLH) на EFSA е да извършва оценки на риска от вредители, като използва широк спектър от специализирани експертни познания и най-новите налични научни познания, за да предостави научни съвети на Европейската комисия.

Панелът PLH започна своята работа през лятото на 2006 г. По искане на Европейската комисия панелът PLH оценява дали конкретен вредител по растенията трябва да бъде разгледан за включване в списъците на ЕС на вредители чрез извършване на категоризации на вредители и/или оценки на риска от вредители или в някои случаи чрез оценка на оценки на риска от вредители, изготвени от трета страна.

След въвеждането през 2016 г. на новия Закон за здравето на растенията, EFSA започна редица взаимосвързани проекти, насочени към подкрепа на усилията на Европейската комисия да защити територията на ЕС от вредители и болести по растенията и да помогне на държавите-членки в подготовка за бъдещи фитосанитарни заплахи.