петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК отчете ръст в търсенето на протеинови фуражи през 2019/20 г.

Страните членки произвеждат едва 24% от нужните за изхранване на животните маслодайни фуражи

Европейската комисия отчете, че през изминалата 2019/20 стопанска година се е увеличило търсенето на протеинови фуражи, съобщава AgPress.eu. Според публикувания вчера отчет търсенето на протеинови фуражи е нараснало с 2 млн. тона спрямо предходната стопанска година до 84 млн. тона. Наличието на повече груби фуражи е допринесло за увеличаване на 78% на собственото производство, но все пак се отбелязва, че недостигът на рапица е оказал натиск върху производството на фуражи.

Грубите фуражи като царевица за трева и силаж остават основният източник на фуражни протеини, представляващи 45% от общата употреба на фуражи в ЕС, увеличение с 2% в сравнение с 2018/19. Делът на всички храни с маслодайни семена е намалял с 1%, което представлява 25% от общата употреба на фуражи в ЕС. И накрая, зърнените култури продължават да се предлагат в достатъчно количество, при 20% от общото използване на фуражите.

ЕС успява да задоволи вътрешното потребление на груби фуражи в животновъдния сектор на 100%, но при маслодайните фуражи вътрешното производство възлиза едва на 24% .Кризата COVID-19 предизвика силен спад в търсенето на биогорива и намали наличието на рапично брашно (-7%), частично компенсирано от по-големия внос на соя. В категорията на зърнените култури е използван повече ечемик за фураж (+ 6%). Ечемикът беше широко използван поради слабото търсене в сектора на пивопроизводството поради спада на консумацията на бира по време на кризата COVID-19.

Има само ограничена взаимозаменяемост между протеини от различни категории, например между протеини от зърнени култури и груби фуражи и протеини от соево брашно. Поради своите аминокиселинни характеристики, соевият протеин се използва по-ефективно от другите растителни протеини в храненето на животните. Освен това грубите фуражи като основно захранване са изключително подходящи за преживни животни.

Данните за съдържанието на протеини подлежат на годишни и регионални изменения и трябва да се считат за средни стойности. Това се отнася особено за посевите и грубите фуражи.