събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК: Отделните членки сами трябва да създадат и промотират пред фермерите възможности за повишаване на дигиталните компетенции

Снимка: Pixabay

 

Прилагането на дигитални решения в земеделието придобива все по-голяма актуалност с оглед и на условията на постоянни климатични промени, в които земеделските производители са принудени да се справят с предизвикателства от различно естество. Отделни сървиси и апликации вече позволяват да се събира информация от полето и фермата от най-различен характер. За да намери полезно приложение обаче тази информация, фермерите трябва да са придобили нужните дигитални умения. Кой обаче трябва да промотира тези обучения сред фермерите, така че те да разберат как и къде могат да се обучават за да повишат дигиталните си умения, или да придобият нови? Отговорът на този и други важни въпроси касаещи процеса на дигитализация в земеделието дадоха  Главна дирекция „Земеделие на ЕК, по време на специализиран семинар в Брюксел на 28 март , организиран от AG-Press.eu за 35 журналисти от Европа.

„Как ще се придобиват дигитални компетенции от фермерите е заложено в самата ОСП. На всяка страна членка е дадена възможността да организира различни обучения и тренинги, чрез които да се даде възможност на фермерите да придобият дигитални умения. Повечето страни членки са включили интервенции в своите стратегически планове, насочени специално към организирането и промотирането на подобни обучения които да помогнат на земеделските производители да разберат как да използват дадена апликация или инструмент. Освен това самите страни членки трябва да оценят за кого е полезно да използва подобни инструменти, и каква е ползата от употребата им“, заяви тя.

По време на семинара тя представи цялостната политическа визия на ЕК за процеса на дигитализация, който трябва да допринесе не само за това, земеделските производители да започнат да произвеждат по-ефективно чрез анализиране и използване на получената от различни инструменти информация, но и да помогне за намаляване употребата на пестициди за запазване на хранителния суверинитет на Европа. Друг не по-малко важен въпрос с оглед на все по-широкото навлизане на изкуствения интелект е и ролята му в обучението на автономноуправляеми машини когато става дума за земеделие която тепърва ще се увеличава. С оглед на това ЕС все още изпитва трудности със създаването на регулаторен механизъм за това, кой и как може да използва изкуствен интелект.

В тази връзка от ЕК заявиха че вече е предложено законодателство, което да урегулира този проблем. „Този въпрос за нас е свързан със спазването на редица етични норми, и се очаква законодателството което предвиждаме да приемем, да засегне дефиниране на високорисковите апликации и да даде отговор кой и за какво може да използва изкуствения интелект. Смятаме че в тази връзка превенцията е много важна, когато говорим за това, кой и как може да използва изкуствения интелект з машинно обучение“, заявиха още от ГД „Земеделие“. Това според ЕК се налага заради все по-бързото развитие на процеса по внедряване на изкуствения интелект в процеса на машинното обучение и заради интензивната поява на нови и нови алгоритми.

Сред въпросите на които беше даден отговор от представителите на Главна дирекция „Земеделие“ бяха и такива, свързани с ролята на прецизното земеделие в процеса на дигитализация, което може да помогне на фермерите не само да намалят употребата на пестициди но и да им отговори на въпросите как и колко земеделска продукция да отглеждат. Шест държави членки сред които Германия, Гърция и Унгария са включили в своите стратегически планове специална интервенция касаеща прецизното земеделие.

По време на оформилата се дискусия по темата за ролята на дигитализацията бяха засегнати и въпроси свързани с ролята и за привличането на все повече млади хора към земеделието, които чрез използване на на иновативни инструменти да разберат, че то не е свързано само с опазване например на стари традиционни практики на отглеждане, но и с инструменти чрез които да получават информация за това какво се случва на полето. Беше подчертана и ролята на консултантските услуги и работата на кооперативите за увеличаване достъпа на малките стопанства до дигиталните решения и цифровите технологии, както и факта, че стратегията за дигитализация приета от ЕС касае не само земеделието вчастност, но и населението живеещо в селските райони на Европа, което чрез използване на различни инструменти и приложения да получи по-добър достъп до образователна среда, а процесът на дигитализация представлява възможност и за бизнеса да се върне образно казано в селските региони, където да промотира тези инструменти не само сред фермерите, но и сред населението.