понеделник, октомври 3, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
Без категорияНОВИНИ

ЕК представи нови предложения за мерки за опазване на природата и редуциране на пестицидите

В бъдеще още 7 млн. ха трябва да бъдат покрити от директните плащанияВ бъдеще още 7 млн. ха трябва да бъдат покрити от директните плащания

Европейската комисия прие предложения за възстановяване на увредените екосистеми и връщане на природата в цяла Европа, от земеделски земи и морета, до гори и градска среда. Комисията също така предлага да се намали употребата и риска от химически пестициди с 50% до 2030 г. , съобщава AG-Press.eu. “Това са водещите законодателни предложения за следване на стратегиите за биологично разнообразие и “От ферма до масата“ и ще спомогнат за гарантиране на устойчивостта и сигурността на доставките на храни в ЕС и по света”, се казва в прессъобщение на комисията.

Предложението за Закон за възстановяване на природата е ключова стъпка за избягване на колапса на екосистемата и предотвратяване на най-лошите въздействия от изменението на климата и загубата на биоразнообразие. Очаква се новите правила за химическите пестициди да намалят отпечатъка върху околната среда на хранителната система на ЕС, да защитят здравето и благосъстоянието на гражданите и селскостопанските работници и да помогнат за смекчаване на икономическите загуби, които вече понасяме поради влошаващата се почва здраве и загуба на опрашители, предизвикана от пестициди.

С приемането на първото по рода си законодателство изцяло насочено към възстановяване на биоразнообразието се цели до 2030 година да бъдат възстановени на 80% от европейските местообитания, които са в лошо състояние, и за връщане на природата във всички екосистеми, от горски и земеделски земи до морски, сладководни и градски екосистеми. Съгласно това предложение за Закон за възстановяване на природата, правно обвързващи цели за възстановяване на природата в различни екосистеми ще се прилагат за всяка държава-членка, допълвайки съществуващите закони. Целта е до 2030 г. да се покрият поне 20% от сушата и морските площи на ЕС с мерки за възстановяване на природата и евентуално да се разширят до всички екосистеми, които се нуждаят от възстановяване до 2050 г.
Съгласно настоящата многогодишна финансова рамка около 100 милиарда евро ще бъдат на разположение за разходи за биоразнообразие, включително възстановяване.