вторник, октомври 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

ЕК представи третия елемент за прозрачността на цените по хранителната верига

Достъпът до навременна информация за развитието на пазара е от ключово значение за ефективната конкуренция

ЕК представи третия елемент за прозрачността на цените по хранителната верига
295Четения
NivaBG.com

Проект на регламент на Европейската комисия за увеличаване прозрачността на цените във веригата за предлагане на храни – обществени консултации.

 

След като забрани нелоялните търговски практики и подобри сътрудничеството между производителите, ЕК представи третия елемент за подобряване на справедливостта във веригата за предлагане на храни чрез въвеждане на по-голяма прозрачност на цените по цялата верига.

ЕК внесе предложение за регламент относно предоставянето на информация за определянето на
цените на агро-хранителните продукти по веригата за предлагане на храни. С предложението
се предвиждат изменения в Регламент за изпълнение (EС) 2017/1185 относно
нотифицирането на данни към ЕК.

Разликите в изкупните и крайните продажни цени могат да предоставят информация за посредническите разходи (като транспорт, застраховка, съхранение и др.) между продавача и купувача.

По-голямата прозрачност може да подкрепи подобри бизнес решения и да подобри доверието в ценообразуването по веригата.

Достъпът до навременна информация за развитието на пазара е от ключово значение за ефективната
конкуренция. Повишаването на прозрачността на пазара ще позволи равен достъп и по-голяма
яснота относно ценовата информация, което ще направи веригата по-справедлива и по-добре
балансирана. Новите правила ще допълнят наскоро приетата Директива (ЕС) 2019/633 относно
нелоялните търговски практики, която овластява по-слабите участници във веригата.
Въвеждането им отразява обществената подкрепа, която съществува в целия ЕС, за засилване
ролята на земеделския производител в хранителната верига. Макар че има голямо количество
информация за селскостопанските пазари (цени, обеми на производство, запаси и т.н.), почти
няма пазарна информация за ключовите отношения между фермерите от една страна и
преработвателите и търговците на дребно от друга страна. Тази асиметрия поставя
земеделските стопани в значително неблагоприятно положение на пазара и подкопава
доверието в справедливата търговия. Предложените мерки обхващат секторите месо, яйца,
млечни продукти, плодове и зеленчуци, полски култури, захар и зехтин. Те се основават на
съществуващите системи за събиране и докладване на данни. Европейската комисия ще
публикува в подходящ вид данните на портала за данни за селскостопанските храни и в
обсерваториите на пазара на ЕС. Предложението за регламент е публикувано за обществени
консултации на адрес: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/isc-2019-03111_en .

NivaBG.com