събота, януари 23, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

ЕК представи третия елемент за прозрачността на цените по хранителната верига

Достъпът до навременна информация за развитието на пазара е от ключово значение за ефективната конкуренция

518Четения

Проект на регламент на Европейската комисия за увеличаване прозрачността на цените във веригата за предлагане на храни – обществени консултации.

 

След като забрани нелоялните търговски практики и подобри сътрудничеството между производителите, ЕК представи третия елемент за подобряване на справедливостта във веригата за предлагане на храни чрез въвеждане на по-голяма прозрачност на цените по цялата верига.

ЕК внесе предложение за регламент относно предоставянето на информация за определянето на
цените на агро-хранителните продукти по веригата за предлагане на храни. С предложението
се предвиждат изменения в Регламент за изпълнение (EС) 2017/1185 относно
нотифицирането на данни към ЕК.

Разликите в изкупните и крайните продажни цени могат да предоставят информация за посредническите разходи (като транспорт, застраховка, съхранение и др.) между продавача и купувача.

По-голямата прозрачност може да подкрепи подобри бизнес решения и да подобри доверието в ценообразуването по веригата.

Достъпът до навременна информация за развитието на пазара е от ключово значение за ефективната
конкуренция. Повишаването на прозрачността на пазара ще позволи равен достъп и по-голяма
яснота относно ценовата информация, което ще направи веригата по-справедлива и по-добре
балансирана. Новите правила ще допълнят наскоро приетата Директива (ЕС) 2019/633 относно
нелоялните търговски практики, която овластява по-слабите участници във веригата.
Въвеждането им отразява обществената подкрепа, която съществува в целия ЕС, за засилване
ролята на земеделския производител в хранителната верига. Макар че има голямо количество
информация за селскостопанските пазари (цени, обеми на производство, запаси и т.н.), почти
няма пазарна информация за ключовите отношения между фермерите от една страна и
преработвателите и търговците на дребно от друга страна. Тази асиметрия поставя
земеделските стопани в значително неблагоприятно положение на пазара и подкопава
доверието в справедливата търговия. Предложените мерки обхващат секторите месо, яйца,
млечни продукти, плодове и зеленчуци, полски култури, захар и зехтин. Те се основават на
съществуващите системи за събиране и докладване на данни. Европейската комисия ще
публикува в подходящ вид данните на портала за данни за селскостопанските храни и в
обсерваториите на пазара на ЕС. Предложението за регламент е публикувано за обществени
консултации на адрес: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/isc-2019-03111_en .