понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК прие нови правила за облекчаване на подпомагането на плодове и зеленчуци

Те ще улеснят кандидатстването на групи и организации на производители

Европейската комисия прие нови правила за опростяване подпомагането на производителите на плодове и зеленчуци, съобщава AgPress.eu. Те са свързани с организациите и групите на производителите и ще дадат възможност на страните членки да разширят своите национални стратегии за сектора на плодовете и зеленчуците, с което да се осигури плавен преход между стария и новия програмен период на ОСП. Тзи правила включват:

– Разширяване на възможностите за възлагане на външни изпълнители за организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците;
– Методът за изчисляване за определяне на стойността на гъбите, предназначени за преработка, се разширява до различни видове гъби, за да отразява реалността на производството;
– Разширяване на използването на стандартни фиксирани ставки или еднократни суми за всички разходи, подкрепени по оперативни програми за сектора на плодовете и зеленчуците, с изключение на кризисни мерки;
– Опростяване на правилата относно изтеглянето от пазара на плодове и зеленчуци за безплатна дистрибуция;
– Въвеждане на максимален размер на подкрепа за изтегляне от пазара за преработка;

– Опростяване на правилата, свързани с мерките за предотвратяване и управление на кризи (напр. Застраховка на реколтата, коучинг), за да се насърчи по-голям прием от организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците.