понеделник, март 8, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК удължи някои правила за държавните помощи до края на 2022 г.

Брюксл готви нови правила за държавните помощи, свързани с промените в ОСП

По време на заседанието министрите ще проведат дебат във връзка с реформата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и по-специално по предложението за регламент относно Общата политика в областта на рибарството.По време на заседанието министрите ще проведат дебат във връзка с реформата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и по-специално по предложението за регламент относно Общата политика в областта на рибарството.
615Четения

Европейската комисия удължи някои от правилата, прилагани при дъжавните помощи които се прилагат в земеделието, горското стопанство и производството на аквакултури, съобщава AGPress.eu. Това включва удължаване до 31 декември 2022 г. на насоките на ЕС за държавни помощи в селскостопанския и горския сектор и в селските райони, Регламентите за групово освобождаване, приложими за държавни помощи в областите земеделие, горско стопанство, рибарство и аквакултури, както и Регламента за помощта de minimis за риболов и аквакултури.
И трите регламента трябваше да изтекат на 31 декември 2020 г. и в момента се преразглеждат от Комисията. Дизайнът на бъдещите правила до голяма степен ще зависи от резултата от текущата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Като се има предвид, че бъдещите правни рамки на ОСП и ОПОР все още са в процес на приемане, Комисията счете за необходимо да удължи валидността на настоящите правила за държавна помощ.

По време на удължаването ще бъдат разработени нови правила за държавна помощ, тясно свързани с реформираните ОСП и ОПОР, с оглед влизането им в сила на 1 януари 2023 г.