понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК увеличи подкрепата за използване на инструменти за управление на риска в лозаро-винарския сектор

Брюксел ще поощрява повече застраховане на реколтата и създаването на взимоспомагателни фондове

Европейската комисия прие мерки с които да увеличи подкрепата за използване на инструменти за управление на риска в лозаро-винарския сектор, информира AgPress.eu. Те включват застраховане на реколтата и създаване на взаимни фондове, както и разширяване на мерките, които са в сила до 15 октомври следващата година. Тези меки засягат организациите и групите на производители на плодове и зеленчуци, за които компенсаията ще бъде не по-малка от 85% от миналогодишното ниво на производство.

Според Януш Войчеховски пролетните студове, наводненията и засушаването през таи година са се оказали истинско предизвикателство за производителите на плодове и зеленчуци, както и за винопроизводителите. Всичко това е съпътствано и от кризата с коронавируса. “Тези мерки ще облекчат европейските производители през тези толкова трудни времена”, заяви Войчеховски.

Какво включват мерките за лозаро-винарския сектор?

– дава се възможност на страните членки да променят своите програми за подкрепа по всяко време на годината, а не само два пъти годишно както обикновено;
– възможността за предоставяне на по-голяма вноска от европейския бюджет за промоционални и информационни дейности, преструктуриране и преобразуване на лозя, прибиране на реколтата и инвестиции се удължава до 15 октомври 2022 година;
– от 75% на 85% е увеличен приносът на европейския бюджет към застраховането на лозя ;

-подкрепата на ЕС за покриване на разходите за създаване на взаимни фондове се удвои, от: 10%, 8% и 4% през първата, втората и третата година от прилагането й до 20%, 16% и 8%.;

– За сектора на плодовете и зеленчуците подкрепата на ЕС за организации на производители – обикновено изчислена въз основа на производствената стойност на годината – ще бъде компенсирана до най -малко 85% от миналогодишното ниво, дори ако тази година стойността е по -ниска. Това обезщетение ще бъде предложено, когато намаляването на производството е свързано с природни бедствия, климатични събития, болести по растенията или нашествия на вредители; извън контрола на организацията на производители и поне с 35% по -ниска в сравнение с предходната година. Освен това, ако производителите докажат, че са предприели превантивни мерки срещу причината за намаляване на производството, стойността на производството, използвана за подпомагане, ще бъде същата като миналата година.