събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Експерти разглеждат три варианта за решение на казуса с „къщите за тъщите“

Страната ни може да върне всички средства усвоени за изграждането им според песимистичния сценарий

Кредитите се отпускат пряко от ДФЗ при лихвен процент от 6 % на годишна базаКредитите се отпускат пряко от ДФЗ при лихвен процент от 6 % на годишна база

След получен през март доклад от ОЛАФ за установени нередности с проекти за къщи за гости, реализирани по мерки още от по-старата програма за периода до 2013 година, от фонд „Земеделие“ са предприели всички мерки за защита на финансовия интерес на държавата. Това заяви пред депутатите новият изпълнителен директор на разплащателната агенция Николай Каварджиклиев.

„В момента работим активно по доклада като е сформирана широка експертна група, в която са включени експерти от всички дирекции имащи отношение към проблема. Направен е обстоен анализ и разглеждаме всеки отделен случай от доклада на ОЛАФ“, заяви пред депутатите Каварджиклиев.

Експертите разглеждат три варианти за решаване на казуса. Оптимистичният, но и най-малко вероятният е, да се докаже, че ДФЗ е работил съобразно българското и европейско законодателство като е осъществявал надлежен контрол по проектите. Песимистичният е ако се наложи връщането на всички средства в бюджета на ЕС ,а реалистичният е, да се разгледа всеки конкретен случай, и при тези които има установени нередности да си понесат наказанията. Според него трябва да се намери най-нормалния вариант за решаване на проблема, без да се ощетява държавата и коректните бенефициери.

От направения от него отчет става ясно, че за периода 2007-2013 година от общо 1062 договора за изграждане на къщи за гости с общ размер на субсидиите от 291 млн. лева са приключени 746 проекта за които са разплатени общо 202 млн. лева. Прекратени са 31 договора от одобрените по искане на бенефициера или неподадена заявка за плащане. Други 15 проекта са отказани поради установени несъответствия с нормативните изисквания.

ДФЗ си търси 46 млн. лева от неизрядни бенефициери на проекти за „къщи за тъщи“

Любопитен е фактът, че според европейския регламент на контрол са подлежали едва 1% от проектите в период на мониторинг, като през 2016 година този процент е бил увеличен на 6%. За периода между 2016 и 2018 година са направени проверки на 130 проекта за къщи за гости в период на мониторинг, което представлява 18% от всички проекти. След искане от страна на прокуратурата през пролетта на 2019 година от фонд „Земеделие“ са предоставили документация за всички 746 договорени и разплатени проекти за къщи за гости , след което през юли са проверени всички 100% или общо 288 проекта в период на мониторинг  за изграждане на къщи за гости. В резултат на констатирани нарушения като създаване на изкуствени условия с цел възползване от субсидии, неизпълнение на показателите по одобрения бизнесплан, неизпълнение на ангажименти по строително-монтажна дейност и създаване на нови работни места са били санкционирани 249 бенефициерикато регистрираните вземания са за близо 46 млн. лева.
Актове за цялостна санкция са били наложени на 155 бенефициери, а на 94 е била наложена частична санкция. Към момента за една част от издадените актове за търсене на тези средства има окончателно решение на ВАС, а други са в период на изчакване на решение. Срещу 281 от проверените 288 бенефициери са били издадени административни актове за извършване на финансови корекции. За 281 от случаите е имало оспорване на издадените актове пред съда. 38 от делата пред административния съд са приключили с влезли в сила решения, с които се потвърждава законосъобразността на издадените актове. В резултат на това ДФЗ трябва да си прибере обратно 4,6 млн. лева. 9 от делата са приключили в полза на бенефициерите, а други 105 дела са висящи, като за 70 от тях съдът е взел решение, че производството по издаване на административен акт не трябва да е по реда на ЗОПК, а по този на ЗУСЕСИВ. В резултат на това фонд „Земеделие“ е започнал да издава актове по реда на ЗУСЕСИВ на бенефициерите по въпросните дела.