понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Системата за контрол на биопроизводителите в ЕС се нуждае от подобрения, считат от Европейската сметна палата

Експертите препоръчват допълнителни мерки за избягване на случаи на нарушение на правилата и подобряване информираността на потребителите

Въпреки че в последните години системата за контрол на биопроизводителите в ЕС е претърпяла сериозни промени, се нуждае от още подобрения, считат от Европейската сметна палата. Експертите са достигнали до подобно заключение в своя нов доклад, в който се препоръчват допълнителни мерки от страните членки на ЕС за отстраняване на трудностите както и за подобряване наблюдението на въведените производства и указанията за производството на отделните биопродукти.

За продуктите обозначени със знака на ЕС за биопроизводство потребителите плащат значително повече, отколкото за конвенционално произведените, а по-голяма част от използваните еко/биоекологични продукти са произведени в рамките на ЕС. Одиторите обръщат внимание на това, че липсват научни методи, с които да се докаже, дали даден продукт е биологично или конвенционално произведен. Ето защо е необходимо солидна система за контрол по цялата верига на доставки- от производителя до потребителя, включваща и  вносители и търговци на храни, за да се осигури достатъчна информация на потребителите, купуващи екологични, био или конвенционални продукти. Експертите считат, че Европейската комисия играе важна роля при наблюдаването на тази система за контрол.

Те отбелязват още, че през миналите години секторът на биопроизводството в ЕС  е регистрирал значителен ръст. От Европейската сметна палата препоръчват да продължи проверката на системата за контрол на биопроизводителите, базирайки се и  на посещения на свои  експерти в България и Чехия. Те са констатирали, че в сравнение с предходни проверки, в редица страни са направени подобрения в системата за контрол. Освен това от ЕК са направили собствени проверки за нейното функциониране в отделните страни. Въпреки това според експертите на Европейската сметна палата  е нужно още  много време за предотвратяване случаите на нарушения на правилата.