четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕП задължи страните членки да включат анализ на биологичното производство в стратегическите си планове

Депутатите искат увеличаване на санкциите за фермерите, които нарушават изискванията за опазване на околната среда и хуманно отношение към животните

Европарламент

Депутатите от Европейския парламент задължиха страните членки да включат в стратегическите си планове анализ на биологичното производство, пише AGPress.eu, обобщавайки резултатите от гласуванията по трите регламента за новата Обща селскостопанска политика.

Членовете на ЕП одобриха промяна в политиката, която би трябвало по-добре да приспособи селскостопанската политика на ЕС към нуждите на отделните държави-членки, но те настояват да се запазят равни условия в целия Съюз. Националните правителства трябва да изготвят стратегически планове, които Комисията ще одобри, като посочат как възнамеряват да изпълняват целите на ЕС на място. Комисията ще проверява тяхното изпълнение, а не само тяхното съответствие с правилата на ЕС.

Парламентът засили задължителните климатични и екологични практики, така наречените условия, които всеки земеделски производител трябва да кандидатства, за да получи пряка подкрепа. Освен това евродепутатите искат да отделят поне 35% от бюджета за развитие на селските райони за всички видове мерки, свързани с околната среда и климата. Най-малко 30% от бюджета за директни плащания трябва да отидат за еко-схеми, които биха били доброволни, но биха могли да увеличат доходите на фермерите.

Създаване на консултантски услуги във фермите

Евродепутатите настояват да се създадат консултантски услуги във фермите във всяка държава-членка и да се разпределят най-малко 30% от финансирането от ЕС за подпомагане на земеделските производители в борбата с изменението на климата, устойчивото управление на природните ресурси и защитата на биологичното разнообразие. Те също така призовават държавите-членки да насърчат фермерите да отделят 10% от земята си за озеленяване, което е от полза за биоразнообразието, като жив плет, непродуктивни дървета и езера.

Постепенно намаляване на директните плащания

Депутатите гласуваха постепенно да намаляват годишните директни плащания на земеделски производители над 60 000 евро и да ги ограничават на 100 000 евро. Въпреки това на земеделските производители може да бъде позволено да приспадат 50% от заплатите, свързани със селското стопанство, от общата сума преди намаляването. Най-малко 6% от националните преки плащания трябва да се използват за подпомагане на малки и средни ферми, но ако се използват повече от 12%, ограничаването трябва да стане доброволно.

Държавите от ЕС биха могли да използват поне 4% от бюджетите си за директни плащания за подпомагане на млади фермери. Допълнителна подкрепа може да бъде предоставена от финансирането за развитие на селските райони, където инвестициите на младите фермери могат да бъдат приоритетни.

Превръщане на интервенционния механизъм в постоянен инструмент

Парламентът настоя за по-нататъшни мерки, които да помогнат на фермерите да се справят с рисковете и потенциалните бъдещи кризи. Той иска пазарът да бъде по-прозрачен, интервенционна стратегия за всички селскостопански продукти и практики, целящи по-високи стандарти за опазване на околната среда, здравето на животните или хуманното отношение към животните, да бъдат освободени от правилата за конкуренция. Депутатите искат също да превърнат кризисния резерв, помагащ на земеделските производители с нестабилност на цените или пазара, от временен инструмент в постоянен с подходящ бюджет.

Механизъм за подаване на жалби

Евродепутатите искат да бъде създаден специален механизъм за жалби на ЕС. Това би дало гаранции за земеделските производители и бенефициерите в селските райони, които са третирани несправедливо или в неравностойно положение по отношение на субсидиите от ЕС, ако националното им правителство не се справи с тяхната жалба. Освен това те настояват за увеличаванеот сегашните 5 на 10%(от субсидиите) на санкциите за онези, които многократно нарушават изискванията на еС например относно околната среда и хуманното отношение на животните.

Ето как бяха одобрени трите регламента:

Регламентът за стратегическите планове беше одобрен с 425 гласа “за” срещу 212 “против” и 51 “въздържал се”.

Регламентът за общата организация на пазара беше приет с 463 гласа “за”, 133 “против” и 92 “въздържали се”.

Регламентът за финансиране, управление и мониторинг на ОСП беше одобрен с 434 гласа “за”, 185 “против” и 69 “въздържал се”.