вторник, март 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕС дава по-голяма гъвкавост на страните при прехвърляне на средства между отделните фондове

Брюксел предоставя 37млрд.. евро за справяне с последиците от пандемията с коронавируса

По време на заседанието министрите ще проведат дебат във връзка с реформата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и по-специално по предложението за регламент относно Общата политика в областта на рибарството.По време на заседанието министрите ще проведат дебат във връзка с реформата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и по-специално по предложението за регламент относно Общата политика в областта на рибарството.
Гардоприм Плюс Голд

ЕС взе решение да предостави 37 млрд. евро на страните членки за справяне с последиците от пандемията от коронавируса, като дава възможност на отделните страни за по-гъвкаво прехвърляне на средства между различните фондове, съобщава AgPress.eu. Предвижда се около 8 млрд. евро да дойдат от средства, които не са били изразходвани през миналата година по различни програми по Европейския фонд за регионално развитие, социалния и кохезионния фонд, както и този за морско дело и рибарство. Ще бъдат осигурени още 29 млрд. евро за сруктурно развитие през 2020 година. Новите мерки ще подпомогнат малките и средни предприятия в условията на криза да повишат своята ликвидност, както и инвестирането в продукти и услуги, които да допринесат за нейното по-бързо преодоляване. Освен това се предвижда разширяван обхвата на фонда за солидарност за покриване на разходи в областта на общественото здравеопазване.

NivaBG.com